25 lat minęło...

25-lecie Naszego Liceum

W 2012 roku minęło 25 lat od utworzenia II LO w Olkuszu. 19 kwietnia odbyły się uroczystości związane z 25–leciem szkoły. Patronat Medialny nad uroczystością objęli Olkuszanin.pl oraz Przegląd Olkuski.
Szkoła została założona 1 września 1987 jako Zespół Szkół Ogólnokształcących przy ul. J. Kochanowskiego. Pierwszym dyrektorem szkoły był mgr Jan Łaskawiec. Od roku 1991 II LO stało się jednostką samodzielną i zajęło nowopowstały budynek przy ul. S. Żeromskiego. Wraz z przeniesieniem do nowej siedziby zmienił się również dyrektor szkoły, od roku 1991 do 2007 była nim mgr Anna kafel. Obecnie funkcję tę pełni mgr Iwona Sroka.
Obchody jubileuszowe rozpoczęły się od mszy św. w kościele pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Olkuszu. Po eucharystii uczniowie, nauczyciele, zaproszeni goście przeszli do budynku szkoły przy ul. S. Żeromskiego. Tam zostali wszyscy oficjalnie przywitani przez dyrektora szkoły mgr Iwonę Srokę.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: przedstawiciele posłów z powiatu olkuskiego - dyrektor biura poselskiego Jacka Osucha oraz dyrektor biura poselskiego Lidii Gądek, Starosta Powiatu Olkuskiego – Pan Jerzy Kwaśniewski, Wicestarosta Powiatu Olkuskiego – Pan Henryk Kieca, Wiceburmistrz Miasta i gminy Olkusz – Pan dr Włodzimierz Łysoń, członek Zarządu Powiatu – Pan Cezary Żak, przedstawiciel Kuratorium w Krakowie, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych Miasta i Powiatu oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół niemieckich z Kirn i Traben–Trarbach.
Szkolna wymiana polsko – niemiecka wpisała się na trwałe w historię II LO.
Warto wspomnieć, że współpracę z Gimnazjum w Kirn nawiązano w 1993 roku a w 1997 roku z Gimnazjum w Traben–Trarbach.
II LO w Olkuszu to nowoczesna szkoła, kreatywni, przyjaźnie nastawieni do ucznia nauczyciele i zdolni licealiści.
Warto wymienić te najbardziej znaczące w historii 25–lecia osiągnięcia:
Michał Kijak – trzykrotny Laureat Olimpiady Chemicznej, dwukrotny Olimpiady Fizycznej, jeden raz był Laureatem Olimpiady Matematycznej. Michał zajął również IV miejsce w Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej W Tajlandii w 1998/1999 i został jej Laureatem.
Miłosz Kaleciński, Tomasz Krajewski I miejsce w Polsce w Olimpiadzie Geograficznej i Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.
Marcin Styczeń III miejsce w 1996/1997 w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, Marcin obecnie jest piosenkarzem, współpracuje z Ernestem Bryllem – niedawno gościli w Olkuszu.
Monika Wandzel została laureatką Olimpiady Artystycznej.
Anna Oleksy była dwukrotną laureatką Olimpiady Chemicznej i Fizycznej.
II LO może również poszczycić się osiągnięciami tegorocznymi: Filip Maśka jest Laureatem Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców, reprezentował Polskę na Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców w Holandii, gdzie zdobył srebrny medal.
II Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu stara się na bieżąco wzbogacać swoją ofertę edukacyjną, może się pochwalić aktywnie działającą, bogatą w pochodzące z lekcji filmy wideo, platformą edukacyjną wspomagającą nauczanie matematyki, bezpłatnymi zajęciami z języka angielskiego w ramach projektów współfinansowanych z UE, interesującymi zajęciami dodatkowymi: z dziennikarstwa, filmoznawstwa, fotografii, wymiana polsko – niemiecka oraz coroczne wyjazdy zagraniczne to tylko niektóre z oferowanych przez szkołę zajęć.

Zobacz:

z obchodów 25-lecia II Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Olkuskiej.