Dyrekcja

Dyrekcja II LO im. Ziemi Olkuskiej w Olkuszu

mgr Iwona Sroka

mgr Iwona Sroka

Dyrektor szkoły
mgr Elżbieta Piotrowska

mgr Elżbieta Piotrowska

Wicedyrektor