Dyrekcja

Dyrekcja II LO im. Ziemi Olkuskiej w Olkuszu

mgr Agnieszka Grzebinoga

mgr Agnieszka Grzebinoga

Dyrektor szkoły
mgr Elżbieta Piotrowska

mgr Elżbieta Piotrowska

Wicedyrektor