Rada Rodziców

Rada Rodziców

Mariusz Maślanka

Mariusz Maślanka

Przewodniczący
Sławomir Haberka

Sławomir Haberka

Zastępca Przewodniczącego
Małgorzata Kajda

Małgorzata Kajda

Sekretarz
Agnieszka Bobela

Agnieszka Bobela

Skarbnik
Adam Białaś

Adam Białaś

Członek
Arkadiusz Cebo

Arkadiusz Cebo

Członek