Rada Rodziców

Super User

Super User

17 września zebrania z Rodzicami

Dnia 17 września zapraszamy na zebranie. Od godz. 16.30 spotkanie Rodziców klas I w sali 42, a od od godz. 17.00 zebrania według harmonogramu:
  • 2a – sala 23, mgr Katarzyna Tumiłowicz
  • 2b – sala 20, mgr Agnieszka Grzebinoga
  • 3a – sala 40, mgr Urszula Skałbania
  • 3b – sala 32, w zastępstwie mgr Magdalena Kosno
  • 1a - sala 71, mgr Izabela Cembrzyńska
  • 1b – sala 73, mgr Anna Olejniczak-Irla
Zebrania klasowych Rad Rodziców w Sali 42 o godz. 18.15
Czytaj dalej...

Czy warto uczyć się kodowania?

We wtorek (17.04) uczniowie klas matematyczno-informatycznych poszerzali swoją wiedzę o nowe trendy w świecie technologii. Podczas warsztatów prowadzący zajęcia, Pan Michał Piątkowski (Microsoft Student Partners), zaprezentował m.in. możliwości platformy Azure, kompleksowego zestawu usług w chmurze, przy użyciu których deweloperzy i informatycy mogą kompilować i wdrażać aplikacje oraz zarządzać nimi w globalnej sieci centrów danych.
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS