Samorząd Szkolny

Samorząd szkolny

Działalność samorządu uczniowskiego w naszej szkole to praca zespołowa wielu nauczycieli i dużej części społeczności uczniowskiej. Praca w samorządzie kształtuje i utrwala odpowiedzialność za otoczenie, rozwija świadomy udział w życiu społeczności lokalnej. Taka współpraca przynosi widoczne efekty.
Samorząd w naszej szkole inicjuje i organizuje wiele akcji, imprez szkolnych i lokalnych.

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018

 1. Współpraca z Gronem Pedagogicznym i Dyrektorem Szkoły:
  • Przeprowadzenie wyborów składu Samorządu Uczniowskiego (luty/marzec 2018r.).
  • Zaangażowanie w promowanie najlepszej frekwencji w szkole (klasy, uczniów) poprzez wywieszanie na tablicy comiesięcznej informacji na ten temat (na bieżąco).
  • Przeprowadzenie ankiety na temat propozycji zmiany rozkładu dzwonków w szkole (wrzesień 2017r.).
  • Inne – w trakcie roku szkolnego, według potrzeb.
 2. Udział w organizacji imprez szkolnych i okolicznościowych, zgodnie z harmonogramem organizacji roku szkolnego:
  • Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego (wrzesień 2017r.)
  • Uroczystość zakończenia roku szkolnego klas trzecich (kwiecień 2018r.)
  • Uroczystość zakończenia roku szkolnego (czerwiec 2018r.)
  • Dzień Chłopaka (wrzesień 2017r.)
  • Dzień Edukacji Narodowej (październik 2017r.)
  • Złożenie zniczy na grobach (listopad 2017r.)
  • Uroczystość Odzyskania Niepodległości (listopad 2017r.)
  • Dzień Edukacji Narodowej (październik 2017r.)
  • Mikołajki (grudzień 2017r.)
  • Szkolne Jasełka (grudzień 2017r.))
  • Dzień Kobiet (marzec 2018r.)
  • Dzień Dziecka (czerwiec 2018r.)
 3. Organizowanie Dyskotek Szkolnych i Eventów:
  • Event 250 marzeń do nieba (wrzesień 2017r.)
  • Dyskoteka Andrzejkowa (listopad 2017r.)
  • Dyskoteka karnawałowa
  • Dyskoteka na zakończenie klas trzecich (kwiecień 2018r.)
  • Inne, według potrzeb.
 4. Współpraca ze Szkolnym Kołem Wolontariackim:
  • Udział w akcjach charytatywnych (według potrzeb).
  • Udział w zbiórkach charytatywnych (według potrzeb).
 5. Reprezentowanie Szkoły na zewnątrz – według potrzeb.

Marek Stojewski

Marek Stojewski

Przewodniczący szkoły
 Paulina Misiek

Paulina Misiek

Zastępca przewodniczącego
Jowita Mosur

Jowita Mosur

Sekretarz
Ada Bierlet

Ada Bierlet

Sekcja artystyczna
Piotr Sapun

Piotr Sapun

Radiowęzeł