Samorząd Szkolny

Samorząd szkolny

Działalność samorządu uczniowskiego w naszej szkole to praca zespołowa wielu nauczycieli i dużej części społeczności uczniowskiej. Praca w samorządzie kształtuje i utrwala odpowiedzialność za otoczenie, rozwija świadomy udział w życiu społeczności lokalnej. Taka współpraca przynosi widoczne efekty.
Samorząd w naszej szkole inicjuje i organizuje wiele akcji, imprez szkolnych i lokalnych.

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018

 1. Współpraca z Gronem Pedagogicznym i Dyrektorem Szkoły:
  • Przeprowadzenie wyborów składu Samorządu Uczniowskiego (luty/marzec 2018r.).
  • Zaangażowanie w promowanie najlepszej frekwencji w szkole (klasy, uczniów) poprzez wywieszanie na tablicy comiesięcznej informacji na ten temat (na bieżąco).
  • Przeprowadzenie ankiety na temat propozycji zmiany rozkładu dzwonków w szkole (wrzesień 2017r.).
  • Inne – w trakcie roku szkolnego, według potrzeb.
 2. Udział w organizacji imprez szkolnych i okolicznościowych, zgodnie z harmonogramem organizacji roku szkolnego:
  • Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego (wrzesień 2017r.)
  • Uroczystość zakończenia roku szkolnego klas trzecich (kwiecień 2018r.)
  • Uroczystość zakończenia roku szkolnego (czerwiec 2018r.)
  • Dzień Chłopaka (wrzesień 2017r.)
  • Dzień Edukacji Narodowej (październik 2017r.)
  • Złożenie zniczy na grobach (listopad 2017r.)
  • Uroczystość Odzyskania Niepodległości (listopad 2017r.)
  • Dzień Edukacji Narodowej (październik 2017r.)
  • Mikołajki (grudzień 2017r.)
  • Szkolne Jasełka (grudzień 2017r.))
  • Dzień Kobiet (marzec 2018r.)
  • Dzień Dziecka (czerwiec 2018r.)
 3. Organizowanie Dyskotek Szkolnych i Eventów:
  • Event 250 marzeń do nieba (wrzesień 2017r.)
  • Dyskoteka Andrzejkowa (listopad 2017r.)
  • Dyskoteka karnawałowa
  • Dyskoteka na zakończenie klas trzecich (kwiecień 2018r.)
  • Inne, według potrzeb.
 4. Współpraca ze Szkolnym Kołem Wolontariackim:
  • Udział w akcjach charytatywnych (według potrzeb).
  • Udział w zbiórkach charytatywnych (według potrzeb).
 5. Reprezentowanie Szkoły na zewnątrz – według potrzeb.

Marek Stojewski

Marek Stojewski

Przewodniczący szkoły
 Paulina Misiek

Paulina Misiek

Zastępca przewodniczącego
Jowita Mosur

Jowita Mosur

Sekretarz
Ada Bierlet

Ada Bierlet

Sekcja artystyczna
Piotr Sapun

Piotr Sapun

Radiowęzeł

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS