Więcej niż szkoła

Sekretariat szkoły i księgowość

Poniedziałek – Piątek 08:15-15:00 (środa – dzień wewnętrzny)

mgr Anna Januszek

mgr Anna Januszek

Sekretarz szkoły
mgr Małgorzata Wójcicka

mgr Małgorzata Wójcicka

Referent

Czytaj dalej...

Rada Pedagogiczna

mgr Izabela Cembrzyńska

mgr Izabela Cembrzyńska

wychowanie fizyczne
mgr Andrzej Curyło

mgr Andrzej Curyło

matematyka
język niemiecki
mgr Grażyna Curyło

mgr Grażyna Curyło

język francuski
mgr Magdalena Skowronek-Farantou

mgr Magdalena Skowronek-Farantou

język angielski
mgr Agnieszka Grzebinoga

mgr Agnieszka Grzebinoga

język polski
wok
mgr Renata Wiśniowska

mgr Renata Wiśniowska

chemia
mgr Agata Kaliś

mgr Agata Kaliś

język angielski
mgr Agata Wandzel-Kluczewska

mgr Agata Wandzel-Kluczewska

język polski
mgr Magdalena Kosno

mgr Magdalena Kosno

historia
wos
mgr Rafał Krawczyk

mgr Rafał Krawczyk

wychowanie fizyczne
ks. Jan Rogowski

ks. Jan Rogowski

religia
mgr Anna Olejniczak-Irla

mgr Anna Olejniczak-Irla

język niemiecki
mgr Wojciech Panek

mgr Wojciech Panek

historia
geografia
mgr Katarzyna Tumiłowicz

mgr Katarzyna Tumiłowicz

język polski
mgr Elżbieta Piotrowska

mgr Elżbieta Piotrowska

język angielski
mgr Urszula Skałbania

mgr Urszula Skałbania

biologia
mgr Agata Skibińska

mgr Agata Skibińska

pedagog
wdż
mgr Iwona Sroka

mgr Iwona Sroka

matematyka
mgr Marcin Stawinoga

mgr Marcin Stawinoga

informatyka
fizyka
mgr Dorota Łazarczyk

mgr Dorota Łazarczyk

matematyka
mgr Aleksandra Kuś

mgr Aleksandra Kuś

wychowanie fizyczne
przysposobienie obronne
mgr Barbara Świtlicka-Nowak

mgr Barbara Świtlicka-Nowak

geografia
mgr Anna Majcherek

mgr Anna Majcherek

język rosyjski

Czytaj dalej...

Historia szkoły

Dnia 1 września 1987 roku założono w Olkuszu II Liceum Ogólnokształcące i tym samym utworzono w mieście Zespół Szkół Ogólnokształcących przy ulicy Jana Kochanowskiego. Od 1 września 1991 roku II Liceum Ogólnokształcące stało się jednostką samodzielną. Szkoła otrzymała nowo wybudowany obiekt przy ulicy Żeromskiego 1, w którym to budynku mieści się po dzień dzisiejszy. Od 1 września 1991 roku do roku 2007 funkcję dyrektora pełniła mgr Anna Kafel wraz z zastępcą mgr Magdaleną Szlęzak (od 1993 roku) i mgr Przemysławem Rechem zastępcą dyrektora do spraw ekonomiczno-administracyjnych (od 1999 roku). W 2007 roku dyrektorem została mgr Iwona Sroka.
Symbolem tożsamości II Liceum jest sztandar przekazany szkole z okazji X-lecia istnienia placówki w czasie uroczystych obchodów tej rocznicy.przekazanie sztandaruSzkoła daje uczniom możliwości rozwoju intelektualnego, a także uczestniczenia w bogatym życiu kulturalnym. Młodzież bierze udział i odnosi sukcesy w wielu olimpiadach, konkursach ogólnopolskich i wojewódzkich.
W szkole organizuje się wiele uroczystości szkolnych związanych ze świętami państwowymi, ale także z tradycją Naszej Szkoły między innymi: Święto Szkoły (22 kwietnia każdego roku), Święto Komisji Edukacji Narodowej połączone z tradycją wręczania przez młodzież „Kafli” nauczycielom wyróżniającym się w różnych kategoriach, Wigilia Bożego Narodzenia, Studniówka, Dzień Sportu, uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych, Dzień Kobiet (mecze nauczyciele-uczniowie), Mikołajki, Walentynki. Przedstawienie W szkole organizuje się konkursy na przykład: językowe, na temat znajomości Statutu Szkoły, wiedzy o Unii Europejskiej, sportowe, literackie.
Organizowane są spotkania z „ciekawymi ludźmi” na przykład: znanymi aktorami, politykami, poetami, pracownikami wyższych uczelni. Naszą Szkołę odwiedzili między innymi: premier Rządu Rzeczpospolitej Polskiej Tadeusz Mazowiecki, minister Jerzy Hausner, prorektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. A. Szromnikiem, Jerzy Englert, Artur Barciś, Anna Seniuk, Anna Dymna, Cezary Pazura, Wojciech Malajkat.
Szkoła podpisała porozumienie z Politechniką Krakowską i Akademią Górniczo-Hutniczną w roku szkolnym 1999/2000 o egzaminie maturalnym połączonym z egzaminem wstępnym na te uczelnie i z Politechniką Śląską w roku szkolnym 2002/2003. Artur Barciś {/japopup}W czasie Święta Szkoły prezentowany jest dorobek naukowy (lekcje pokazowe, prezentacja osiągnięć), artystyczny (występy artystyczne naszych uczniów) i sportowy (zawody sportowe). W dniu Święta Szkoły uczestniczą samorządy szkolne gimnazjów olkuskich wraz z opiekunami.
Uczniowie naszej szkoły aktywnie uczestniczą w wielu akcjach charytatywnych i społecznych na terenie Olkusza a także Krakowa.
Szkoła aktywnie uczestniczy w programach profilaktyczno-wychowawczych na przykład „Stres pod kontrolą”, „Noe”, „Narkotyki – jak ich unikać”.
Od wielu lat uczestniczymy w ogólnopolskiej kampanii „Sprzątanie Świata” i współpracujemy z Ojcowskim Parkiem Narodowym na przykład organizujemy szkolenia Rad Pedagogicznych w Ojcowskim Parku Narodowym włączając tematykę ekologii i odnowy środowiska.
W szkole działa kilka kół zainteresowań, w których uczniowie rozwijają swoje pasje i pogłębiają wiedzę (teatralne, chemiczne, językowe, matematyczne, bibliotekarskie, polonistyczno-medialne, recytatorskie, historyczne, sportowe, poetyckie).
Wyrazem troski o edukację obywatelską i proeuropejską jest kilkuletnia (od września 2003 roku), prężna i zakrojona na szeroką skalę działalność Szkolnego Klubu Europejskiego. W bieżącym roku kalendarzowym II Liceum miało możliwość gościć młodzież z Francji i z Niemiec.wymiany W marcu zorganizowano Dzień Polsko-Francuski w związku z rozpoczętą wymianą ze szkołą z Owernii, podczas którego młodzież brała udział w Konkursie Wiedzy o Francji. Wizytę poprzedziło przygotowanie wystawy „Olkusz w Unii Europejskiej”. Podczas wrześniowego spotkania z młodzieżą z Niemiec (Dzień Polsko-Niemiecki) odbyła się prelekcja poświęcona historii i zabytkom Ziemi Olkuskiej oraz miała miejsce debata na temat Traktatu Konstytucyjnego. II Liceum Ogólnokształcące wyróżnia się w województwie małopolskim współpracą z zagranicą. Od czternastu lat współpracujemy z gimnazjum niemieckim w Kirn, a od roku z gimnazjum francuskim w Ennezat (Owernia). Dyrektor szkoły uczestniczyła czterokrotnie w seminariach polsko-niemieckich w Bad Marienberg, Trewirze, Zakopanem, Warszawie. Uczniowie z opiekunami dwukrotnie brali udział w międzynarodowych warsztatach w Bad Marienberg. Szkoła realizowała dwa programy Unii Europejskiej Sokrates-Comenuis wraz ze szkołami z Niemiec, Francji, Szkocji, Grecji, Portugalii. Nasze liceum organizowało w 2000 roku spotkanie studyjne dla dyrektorów i koordynatorów szkół partnerskich.
Młodzież naszej szkoły uczestniczy też w wielu wycieczkach zagranicznych (na przykład Hiszpania, Irlandia, Anglia, Włochy), krajowych – przedmiotowych i krajoznawczo-turystycznych.

Kamienie milowe

1991 Przeniesienie II Liceum Ogólnokształcącego do budynku przy ul. Żeromskiego 1.
1993 Nadanie szkole imienia Ziemi Olkuskiej.
1993 Rozpoczęcie współpracy z niemieckim gimnazjum w Kirn.
1995 Początek tradycji „Kafli” z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej.
1997 Nadanie sztandaru szkole.
1997 Obchody 10-lecia szkoły.
1997 Nawiązanie współpracy w ramach programu Sokrates-Comenius zeszkołami partnerskimi z Europy.
1999 Zdobycie 61 miejsca w Polsce a 5 miejsca w województwie małopolskim w rankingu szkół.
1999 Udział w spotkaniu studyjnym dla szkół partnerskich w Traben-Trarbach, Korfu, Posta.
2000 Pierwszy egzamin dojrzałości połączony z egzaminem wstępnym na uczelnie wyższe.
2004 Nawiązanie współpracy z francuską szkołą w Clermond-Ferain.
2007 Projekt „Multimedialna szkoła”. Utworzenie centrum multimedialnego.
2008 Udział w trzyletnim językowym projekcie „Level”.
2009 Udział w trzyletnim językowym projekcie „Talk To Me”.
2011 Nawiązanie współpracy polsko-izraelskiej.
2012 Udział w projekcie „Enter Your Future” organizowanym przez międzynarodową organizację Aiesec.
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS