Historia szkoły

Historia szkoły

Dnia 1 września 1987 roku założono w Olkuszu II Liceum Ogólnokształcące i tym samym utworzono w mieście Zespół Szkół Ogólnokształcących przy ulicy Jana Kochanowskiego. Od 1 września 1991 roku II Liceum Ogólnokształcące stało się jednostką samodzielną. Szkoła otrzymała nowo wybudowany obiekt przy ulicy Żeromskiego 1, w którym to budynku mieści się po dzień dzisiejszy. Od 1 września 1991 roku do roku 2007 funkcję dyrektora pełniła mgr Anna Kafel wraz z zastępcą mgr Magdaleną Szlęzak (od 1993 roku) i mgr Przemysławem Rechem zastępcą dyrektora do spraw ekonomiczno-administracyjnych (od 1999 roku). W 2007 roku dyrektorem została mgr Iwona Sroka.
Symbolem tożsamości II Liceum jest sztandar przekazany szkole z okazji X-lecia istnienia placówki w czasie uroczystych obchodów tej rocznicy.przekazanie sztandaruSzkoła daje uczniom możliwości rozwoju intelektualnego, a także uczestniczenia w bogatym życiu kulturalnym. Młodzież bierze udział i odnosi sukcesy w wielu olimpiadach, konkursach ogólnopolskich i wojewódzkich.
W szkole organizuje się wiele uroczystości szkolnych związanych ze świętami państwowymi, ale także z tradycją Naszej Szkoły między innymi: Święto Szkoły (22 kwietnia każdego roku), Święto Komisji Edukacji Narodowej połączone z tradycją wręczania przez młodzież „Kafli” nauczycielom wyróżniającym się w różnych kategoriach, Wigilia Bożego Narodzenia, Studniówka, Dzień Sportu, uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych, Dzień Kobiet (mecze nauczyciele-uczniowie), Mikołajki, Walentynki. Przedstawienie W szkole organizuje się konkursy na przykład: językowe, na temat znajomości Statutu Szkoły, wiedzy o Unii Europejskiej, sportowe, literackie.
Organizowane są spotkania z „ciekawymi ludźmi” na przykład: znanymi aktorami, politykami, poetami, pracownikami wyższych uczelni. Naszą Szkołę odwiedzili między innymi: premier Rządu Rzeczpospolitej Polskiej Tadeusz Mazowiecki, minister Jerzy Hausner, prorektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. A. Szromnikiem, Jerzy Englert, Artur Barciś, Anna Seniuk, Anna Dymna, Cezary Pazura, Wojciech Malajkat.
Szkoła podpisała porozumienie z Politechniką Krakowską i Akademią Górniczo-Hutniczną w roku szkolnym 1999/2000 o egzaminie maturalnym połączonym z egzaminem wstępnym na te uczelnie i z Politechniką Śląską w roku szkolnym 2002/2003. Artur Barciś {/japopup}W czasie Święta Szkoły prezentowany jest dorobek naukowy (lekcje pokazowe, prezentacja osiągnięć), artystyczny (występy artystyczne naszych uczniów) i sportowy (zawody sportowe). W dniu Święta Szkoły uczestniczą samorządy szkolne gimnazjów olkuskich wraz z opiekunami.
Uczniowie naszej szkoły aktywnie uczestniczą w wielu akcjach charytatywnych i społecznych na terenie Olkusza a także Krakowa.
Szkoła aktywnie uczestniczy w programach profilaktyczno-wychowawczych na przykład „Stres pod kontrolą”, „Noe”, „Narkotyki – jak ich unikać”.
Od wielu lat uczestniczymy w ogólnopolskiej kampanii „Sprzątanie Świata” i współpracujemy z Ojcowskim Parkiem Narodowym na przykład organizujemy szkolenia Rad Pedagogicznych w Ojcowskim Parku Narodowym włączając tematykę ekologii i odnowy środowiska.
W szkole działa kilka kół zainteresowań, w których uczniowie rozwijają swoje pasje i pogłębiają wiedzę (teatralne, chemiczne, językowe, matematyczne, bibliotekarskie, polonistyczno-medialne, recytatorskie, historyczne, sportowe, poetyckie).
Wyrazem troski o edukację obywatelską i proeuropejską jest kilkuletnia (od września 2003 roku), prężna i zakrojona na szeroką skalę działalność Szkolnego Klubu Europejskiego. W bieżącym roku kalendarzowym II Liceum miało możliwość gościć młodzież z Francji i z Niemiec.wymiany W marcu zorganizowano Dzień Polsko-Francuski w związku z rozpoczętą wymianą ze szkołą z Owernii, podczas którego młodzież brała udział w Konkursie Wiedzy o Francji. Wizytę poprzedziło przygotowanie wystawy „Olkusz w Unii Europejskiej”. Podczas wrześniowego spotkania z młodzieżą z Niemiec (Dzień Polsko-Niemiecki) odbyła się prelekcja poświęcona historii i zabytkom Ziemi Olkuskiej oraz miała miejsce debata na temat Traktatu Konstytucyjnego. II Liceum Ogólnokształcące wyróżnia się w województwie małopolskim współpracą z zagranicą. Od czternastu lat współpracujemy z gimnazjum niemieckim w Kirn, a od roku z gimnazjum francuskim w Ennezat (Owernia). Dyrektor szkoły uczestniczyła czterokrotnie w seminariach polsko-niemieckich w Bad Marienberg, Trewirze, Zakopanem, Warszawie. Uczniowie z opiekunami dwukrotnie brali udział w międzynarodowych warsztatach w Bad Marienberg. Szkoła realizowała dwa programy Unii Europejskiej Sokrates-Comenuis wraz ze szkołami z Niemiec, Francji, Szkocji, Grecji, Portugalii. Nasze liceum organizowało w 2000 roku spotkanie studyjne dla dyrektorów i koordynatorów szkół partnerskich.
Młodzież naszej szkoły uczestniczy też w wielu wycieczkach zagranicznych (na przykład Hiszpania, Irlandia, Anglia, Włochy), krajowych – przedmiotowych i krajoznawczo-turystycznych.

Kamienie milowe

1991 Przeniesienie II Liceum Ogólnokształcącego do budynku przy ul. Żeromskiego 1.
1993 Nadanie szkole imienia Ziemi Olkuskiej.
1993 Rozpoczęcie współpracy z niemieckim gimnazjum w Kirn.
1995 Początek tradycji „Kafli” z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej.
1997 Nadanie sztandaru szkole.
1997 Obchody 10-lecia szkoły.
1997 Nawiązanie współpracy w ramach programu Sokrates-Comenius zeszkołami partnerskimi z Europy.
1999 Zdobycie 61 miejsca w Polsce a 5 miejsca w województwie małopolskim w rankingu szkół.
1999 Udział w spotkaniu studyjnym dla szkół partnerskich w Traben-Trarbach, Korfu, Posta.
2000 Pierwszy egzamin dojrzałości połączony z egzaminem wstępnym na uczelnie wyższe.
2004 Nawiązanie współpracy z francuską szkołą w Clermond-Ferain.
2007 Projekt „Multimedialna szkoła”. Utworzenie centrum multimedialnego.
2008 Udział w trzyletnim językowym projekcie „Level”.
2009 Udział w trzyletnim językowym projekcie „Talk To Me”.
2011 Nawiązanie współpracy polsko-izraelskiej.
2012 Udział w projekcie „Enter Your Future” organizowanym przez międzynarodową organizację Aiesec.