Rada Pedagogiczna

Rekrutacja

Rekrutacja (4)

Więcej niż szkoła

JEDNA SZKOŁA, WIELE MOŻLIWOŚCI

Ósmoklasisto zapraszam Cię do zapoznania się z ofertą edukacyjną II LO w Olkuszu na rok szkolny 2022/2023. Życie pisze różne nieoczekiwane scenariusze. Tak jest w tym roku. Brakuje nam bezpośrednich spotkań z Wami, nie możemy zaprezentować Dwójki na dniu otwartym, nie możemy przyjechać do Was, by zareklamować wyjątkową szkołę - Naszą Szkołę. Mimo to mam nadzieję, że nasza oferta będzie dla Was interesująca i wybierzecie II Liceum, by kontynuować naukę ponadpodstawową. Zapraszam na naszą stronę internetową i FB. Jestem pewna, że już niedługo przyjdzie lepszy czas i spotkam się z Wami 1 września na uroczystym rozpoczęciu nowego roku szkolnego w przyjaznych murach "Dwójki". Iwona Sroka - Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Olkuskiej w Olkuszu

Oferta edukacyjna 2022

Chcesz wiedzieć więcej?

Skorzystaj z menu na górze lub po lewej stronie

Śledź nas na naszych portalach społecznościowych

FACEBOOK YOUTUBE INSTAGRAM
Czytaj dalej...

Oferta Edukacyjna dla Ósmoklasistów 22/23

Ósmoklasisto w roku szkolnym 2022/2023 proponujemy Ci naukę w następujących klasach:

Klasa pierwsza Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym Przedmioty punktowane przy naborze
Klasa ekonomiczno-menadżerska matematyka albo informatyka
geografia
język angielski
j. polski
matematyka
informatyka albo geografia
j.angielski
Klasa dziennikarsko-medialna język polski
wiedza o społeczeństwie albo historia
język angielski
j. polski
matematyka
wiedza o społeczeństwie albo historia
język angielski
Klasa społeczno-zdrowotna biologia
chemia lub geografia
język angielski
j. polski
matematyka
biologia albo chemia albo geografia
język angielski
Klasa psychologiczno-społeczna język angielski
biologia
wiedza o społeczeństwie albo język polski
j. polski
matematyka
język angielski
wiedza o społeczeństwie albo biologia

Klasa ekonomiczno-menadżerska
Podążając za dominacją nowoczesnych technologii w naszym codziennym życiu, sposobach wykonywania pracy i sposobach spędzania wolnego czasu oferujemy poszerzanie wiedzy i umiejętności w klasie ekonomiczno-menedżerskiej. Uczniowie poznają zarówno tajniki informatyki czy matematyki ucząc się logicznego myślenia i poszerzą umiejętności obsługi programów oraz aplikacji by efektywniej wykorzystywać technologie cyfrowe w programowaniu oraz obsłudze komunikatorów społecznościowych. Wybierając rozszerzoną geografię odpoczniesz od umysłowej pracy przed monitorem poznając przyrodę, ekonomię i gospodarkę własnego regionu, Polski i świata. Jednocześnie możesz wykorzystać wiedzę informatyczną do tworzenia aplikacji dla turystów, sportowców, czy influencerów. Może sam założysz interesującego bloga lub będziesz projektował strony internetowe czy grafiki reklamowe.

Informacje dodatkowe
Uczniowie tej klasy będą uczestniczyć w wykładach prowadzonych przez pracowników szkół wyższych (Akademia WSB, UŚ). Będą korzystać z warsztatów wyjazdowych oraz uczestniczyć w tematycznych projektach. Poznają przyrodę regionu i kraju podczas warsztatów terenowych oraz wycieczek krajoznawczo-turystycznych. Dla miłośników przyrody oraz aktywnego spędzania wolnego czasu prowadzimy szkolne koło turystyczne oraz różnorodną aktywność sportową.

Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych w przyszłości takimi zawodami jak:
informatyk, grafik komputerowy, programista, konsultant sprzętu elektronicznego, inżynier , robotyk,ekonomista, doradca podatkowy, księgowy, przewodnik turystyczny, rezydent turystyczny, architekt krajobrazu, geodeta, geolog, kartograf, urbanista, meteorolog, hydrolog, pracownik ochrony przyrody w parku narodowy, leśnik.

Klasa dziennikarsko-medialna
Jeśli łatwo nawiązujesz kontakty z ludźmi, jesteś otwarty, wrażliwy na świat i jego problemy, potrafisz jasno i wyraźnie formułować swoje poglądy. To klasa dla Ciebie. Nabędziesz w niej umiejętności redagowania tekstów, poznasz tajniki zawodu dziennikarza. Będziesz mógł zapoznać się z różnymi aspektami pracy w mediach. Wykształcisz umiejętność pozyskiwania informacji z różnych dziedzin i zdobędziesz doświadczenie redakcyjne.

Gdzie potem?
Po ukończeniu tej klasy możesz wybrać następujące kierunki studiów: filologia polska i jej pokrewne filologie, prawo, nauki społeczne, dziennikarstwo, wiedza o mediach, organizacja produkcji telewizyjnej, public relations i doradztwo medialne.

Co oferujemy:
warsztaty dziennikarskie, współpracę z lokalną prasą, projekty edukacyjne w rozgłośni radiowej i telewizji regionalnej, lekcje muzealne, spotkania z ludźmi kultury i sztuki, wycieczki do Instytucji medialnych.

Klasa społeczno-zdrowotna
Klasa o profilu społeczno-zdrowotnym oferuje absolwentom klas ósmych możliwość doskonalenia swojej wiedzy teoretycznej z zakresu nauk przyrodniczychoraz nabywania umiejętności związanych z wykorzystaniem jej w praktyce.

Informacje dodatkowe
Korzystanie z oferty wykładowej i laboratoryjnej jednostek naukowych m.in. Akademii WSB umożliwi uczniom poznanie specyfiki pracy naukowo-badawczej, a także zdobycie podstaw wiedzy i umiejętności wykorzystywanych w realizacji zdrowotnych aspektów życia człowieka.

Ponadto oferujemy uczniom:
Praktyczne zajęcia prezentujące zawód fizjoterapeuty i ratownika medycznego. Rozbudowane zajęcia z anatomii człowieka. Pogłębioną wiedzę z zakresu oddziaływań środowiskowych na zdrowie człowieka oraz warsztaty przyrodnicze w terenie.

Sylwetka absolwenta
Absolwenci klasy o profilu społeczno-zdrowotnym swoją przyszłość mogą wiązać z takimi kierunkami rozwoju jak: fizjoterapia, ratownictwo medyczne, dietetyka, zdrowie publiczne, farmacja, pielęgniarstwo, położnictwo, leśnictwo, zootechnika, biotechnologia, analityka medyczna, ochrona środowiska, kształtowanie krajobrazu, turystyka i rekreacja, klimatologia, zarządzanie środowiskiem, itp.

Klasa psychologiczno-pedagogiczna
Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom młodych ludzi tematyką społeczną, pracą z innymi ludźmi, literaturą proponujemy naukę w klasie psychologiczno-pedagogicznej. Uczniowie poznają najważniejsze zagadnienia nauk społecznych takich jak psychologia, pedagogika i socjologia.

Informacje dodatkowe
Uczniowie tego profilu będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez kadrę naukową uczelni wyższych, specjalistów z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz brać udział w wykładach prowadzonych przez pracowników szkół wyższych (m.in. Akademia WSB, UP W Krakowie). Będą też odwiedzać różnorodne ośrodki edukacyjne.

Ponadto zapewniamy uczniom:
Trening umiejętności społecznych/ Trening wystąpień publicznych (do wyboru) - prowadzony przez specjalistów. W ramach pedagogiki wczesnoszkolnej w praktyce- obserwacje oraz zajęcia w przedszkolu przygotowywane i prowadzone przez uczniów.

Sylwetka absolwenta
Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych w przyszłości takimi zawodami jak: psycholog, pedagog, wychowawca domu dziecka, ośrodka pomocy społecznej, czy młodzieżowego ośrodka wychowawczego, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny, terapeuta zajęciowy, historyk, filolog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarz, dziennikarz, politolog itp.

Czytaj dalej...

Oferta Edukacyjna dla Gimnazjalistów

Gimnazjalisto w roku szkolnym 2019/2020 proponujemy Ci naukę w następujących klasach:

Klasa pierwsza Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym Przedmioty punktowane przy naborze
A matematyka
informatyka albo geografia
język angielski
j. polski
matematyka
informatyka albo geografia
j.angielski
B język angielski
geografia
j. polski
matematyka
geografia
język angielski
C j. polski
język angielski
j. polski
matematyka
j.angielska
historia albo wiedza o społeczeństwie
D biologia
chemia
j. polski
matematyka
biologia
chemia

Klasa A
Klasa przygotuje Cię do podjęcia studiów na: AGH, politechnice, Uniwersytecie Ekonomicznym - kierunki inżynieryjne, architektura, budownictwo, bankowość, informatyka, telekomunikacja, elektronika.

Proponujemy:

 • Pokazy i zajęcia na uczelniach wyższych (AGH, UŚ, UJ).
 • Zajęcia w obserwatoriach astronomicznych.
 • Klasa ECDL
 • Koła programistyczne.
 • Warsztaty informatyczne prowadzone przez pracowników Microsoftu.
 • Lekcje matematyki z Geogebrą

Klasa B
Klasa otwiera Ci drogę do studiowania kierunków filologicznych takich jak: filologia angielska, romanistyka, germanistyka, lingwistyka, rusycystyka...

Proponujemy:

 • Współpracę z Wyższą Szkołą Europejską im. Józefa Tischnera w Krakowie.
 • Współpracę z międzynarodową organizacją studencką AIESEC.
 • Spektakle w j.angielskim przedstawiane przez Shakespeare Theatre z Londynu.
 • Zajęcia prowadzone na platformie z wykorzystaniem najnowszych technik multimedialnych.
 • Językowe warsztaty wyjazdowe zakończone uzyskaniem Certyfikatu (Euro Week Szkoła Liderów).
 • Atrakcyjne zajęcia z języka niemieckiego prowadzone przez lektora Instytutu Goethego w Krakowie.
 • Realizacja ciekawych projektów w ramach wymiany polsko-niemieckiej.
 • Obozy edukacyjne.

Klasa C
Klasa przygotuje Cię do studiów takich jak: filologia polska, dziennikarstwo, historia, prawo, politologia, europeistyka, kierunki pedagogiczne, public relations, stosunki międzynarodowe...

Proponujemy:

 • Marketing w mediach społecznościowych, prowadzenie audycji radiowych („Tętno Żeromskiego”).
 • Współpracę z Sądem Rejonowym i i Powiatową Komendą Policji.
 • Spotkania z artystami i udział w wydarzeniach kulturalnych (teatr, kino, MOK, BWA).
 • Wyjazdy do teatru, filharmonii, kina.
 • Obozy edukacyjne.
 • Warsztaty dziennikarsko-filmowe, wykłady na temat filmów dokumentalnych, festiwali filmowych w Polsce
 • Warsztaty fotograficzne.

Klasa D
Klasa przygotuje Cię do podjęcia studiów na medycynie, stomatologii, farmacji, biotechnologii oraz weterynarii. Będziesz mógł wybrać kierunki na Uniwersytecie Rolniczym - leśnictwo, ochrona środowiska, dietetyka...

Proponujemy:

 • Stałą współpracę z Wydziałem Chemii i Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetem Rolniczym, AGH - udział w wykładach, lekcjach muzealnych, praktycznych zajęciach z anatomii, warsztatach z mikrobiologii i biotechnologii oraz pokazach doświadczeń Koła Chemicznego.
 • Praktyczne zajęcia z anatomii (operacje serca, oka).
 • Udział w lokalnych i ogólnopolskich programach prozdrowotnych i profilaktycznych.
 • Udział w cyklu zajęć z ratownictwa medycznego.
 • Zajęcia terenowe - topografia, radioorientacja, radiopelengacja, biegi na orientację.
 • Obozy edukacyjne.

Proponujemy uczniom klas I w ramach zajęć wychowania fizycznego sport do wyboru: gry zespołowe (piłka nożna, siatkowa, ręczna, koszykówka), badminton, tenis ziemny, nordic walking, fitness, taniec towarzyski, tenis stołowy, turystyka piesza i rowerowa.
Prowadzimy także interesujące zajęcia pozalekcyjne w ramach Szkolnego Klubu Sportowego "Żubr" (m.in. wyjazdy do parku trampolin, rolki, hokej).

Czytaj dalej...

Dlaczego my?

Ósmoklasisto! Zapraszamy Cię do II Liceum Ogólnokształcącego.

Przed Tobą trudna decyzja, jedna z ważniejszych w Twoim życiu - wybór szkoły średniej. Szkoły, w której przez najbliższe następne lata będziesz zdobywać wiedzę, przygotowywać się do matury i na studia, pogłębiać i rozwijać swoje zainteresowania. Chcielibyśmy pomóc Ci w dokonaniu tego wyboru.

O nas

II LO im. Ziemi Olkuskiej w Olkuszu jest szkołą, w której od 30 lat tworzymy dobry klimat do nauki i rozwoju. Nasza szkoła to sprawnie działający organizm – tętniący energią młodych serc i umysłów oraz zaangażowaniem i życzliwością nauczycieli. To miejsce, do którego zawsze chętnie się wraca.

Dlaczego II Liceum Ogólnokształcące?

Wybierając nasze Liceum:

 • Zostaniesz uczniem szkoły o 30-letniej tradycji
 • Będziesz miał zapewniony wysoki poziom kształcenia
 • W nauce będą Cię wspierać doświadczeni i sympatyczni nauczyciele
 • Zostaniesz doskonale przygotowany do matury
 • Będziesz mógł rozwijać swoje zainteresowania
 • Będziesz uczył się w przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu
 • ...

NAUKA SUKCES PASJA!!!
U nas możesz rozwijać swoje zainteresowania i odkrywać nowe pasje. Pomogą Ci w tym nauczyciele, zawsze otwarci na ciekawe propozycje i gotowi do podejmowania nowych wyzwań.

 • Interesujące koła przedmiotowe
 • Skuteczny wolontariat
 • Ognisko fotograficzne
 • Urozmaicone zajęcia sportowe
 • Noce sportowo-filmowe
 • Formacja taneczna
 • ...

Z nami odniesiesz SUKCES!
Przygotowujemy naszych absolwentów do podjęcia wyzwań współczesności. Uczymy poczucia odpowiedzialności i ciekawości świata. Pragniemy, aby nasi uczniowie odnosili sukcesy zarówno w szkole jak i w dorosłym życiu.

Co nas WYRÓŻNIA?

 • Wysoka zdawalność matury
 • Wyjątkowa, przyjazna atmosfera
 • Obozy integracyjno-edukacyjne oraz sportowe
 • Kampy naukowe dla maturzystów
 • Niezwykłe zagraniczne wojaże
 • Atrakcyjne eventy ("250 Marzeń do nieba", "Eksplozja kolorów")
 • 25-letnia wymiana polsko-niemiecka
 • Nauka w grupach międzyodziałowych
 • Innowacyjne i skuteczne metody nauczania
 • U nas lekcje tylko od pn. do pt. (od 8:15 do 15:30)
 • Tania oferta obiadowa na stołówce szkolnej
 • ...

Wybierając II LO możesz korzystać:

 • z pracowni informatycznej z dostępem do Internetu w całym budynku
 • pełnowymiarowej sali gimnastycznej
 • siłowni i sauny
 • stołówki szkolnej
 • ...

Przekazywanie wiedzy to nasza pasja. Uczymy młodych ludzi jak pomyślnie funkcjonować w zmieniającym się świecie. Czujemy się odpowiedzialni za naszych uczniów i mamy pewność, że będą odnosić sukcesy.
II LO TO WYJĄTKOWA SZKOŁA DLA WYJĄTKOWYCH LUDZI – ZAPRASZAMY DOŁĄCZ DO NAS!

 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS