Rada Rodziców

Rada Rodziców

Czyżykowska - Liber Ramona

Czyżykowska - Liber Ramona

Przewodniczący
Leśniak Grzegorz

Leśniak Grzegorz

Zastępca Przewodniczącego
Szymańska Teresa

Szymańska Teresa

Sekretarz
Żelichowska Joanna

Żelichowska Joanna

Skarbnik