O nas

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności II Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Olkuskiej w Olkuszu

II Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Olkuskiej w Olkuszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej II Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Olkuskiej w Olkuszu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie ma możliwości obsługi strony wyłącznie za pomocą klawiatury.
 • Multimedia oraz obrazy nie posiadają alternatywy tekstowej.
 • Strona nie posiada odpowiedniego kontrastu kolorystycznego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Barczyk.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: + 48 504 206 074

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu
 • Adres: ul. Żeromskiego 1, 32-305 Olkusz
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: (32) 643 04 42

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek II Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Olkuskiej  w Olkuszu mieści się przy ul. Żeromskiego 1.

 • Budynek wielokondygnacyjny.
 • Do budynku prowadzą trzy wejścia. Wejście główne i wejście do szatni uczniowskich znajdują się od strony ul. Żeromskiego. Oba wejścia znajdują się po stronie południowej budynku. Do wejścia głównego prowadzą kilkunastostopniowe schody. Wejście przez szatnie uczniowskie znajduje się na poziomie chodnika, umożliwia dostęp do pomieszczeń szatni znajdujących w przyziemiu budynku. Osoby z niepełnosprawnością ruchową są obsługiwani na tym poziomie po zgłoszeniu takiej potrzeby telefonicznie w sekretariacie szkoły lub u szatniarki. W części wschodniej znajduje się dodatkowe wejście na poziomie chodnika z dwoma niewysokimi stopniami, prowadzące do przewiązki pomiędzy salami gimnastycznymi.
 • Budynek nie posiada podjazdów dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Korytarze i hole na poszczególnych poziomach rozdzielone są schodami uniemożliwiającymi komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest wyposażony w dźwig osobowy umożliwiający dostęp do pomieszczeń od przyziemia do drugiego piętra budynku.
 • Budynek nie posiada toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Szkoła nie posiada własnego parkingu.
 • Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • W budynku zastosowano oznaczenia szkoły i pomieszczeń w alfabecie Braille'a
 • Istnieje możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej.
Czytaj dalej...

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Harmonogram roku szkolnego 2021/2021

I semestr

 • 01.09.2021r - Rozpoczęcie roku szkolnego (środa)
 • 08.09.2021r – Rajd integracyjny klas I (poniedziałek)
 • 13.09.2021r – Zebranie Rady Pedagogicznej godzina 15:40 (poniedziałek)
 • 14-17.09.2021r – Zebrania z Rodzicami godzina 17:00
 • 17.09.2021r - Akademia szkolna „Pamiętamy – Wrzesień 1939” (piątek)
 • 30.09.2021r - Złożenie deklaracji maturalnych
 • 14.10.2021r – Dzień Edukacji Narodowej (czwartek) dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 15.10.2021r- Ślubowanie uczniów klas pierwszych, Dzień Nauczyciela, przekazanie sztandaru (piątek)
 • 01.11.2021r – Święto Wszystkich Świętych (poniedziałek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 10.11.2021r - szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości (środa)
 • 11.11.2021r – Święto Niepodległości (czwartek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 12.11.2021r – dzień dyrektorski (piątek)
 • 06.12.2021r - Dzień otwarty dla rodziców (poniedziałek)
 • 22.12.2021r - Szkolne Jasełka i klasowe spotkania wigilijne (środa)
 • 23.12.2021r - Początek przerwy świąteczno-noworocznej
 • 02.01.2022r - Koniec przerwy świąteczno-noworocznej
 • 06.01.2022r – Święto trzech Króli (czwartek)
 • 07.01.2022r –dzień dyrektorski (piątek)
 • 14.01.2022r – wystawienie ocen klasyfikacji śródrocznej, konferencja klasyfikacyjna, zebrania z rodzicami (piątek)
 • 17.01.2022 -30.01.2022- Ferie zimowe
 • 31.01.2022r – Początek II okresu roku szkolnego 2021/2022

II semestr

 • 31.01.2022r - Rozpoczęcie II okresu roku szkolnego 2021/2022
 • 05.02.2022r – Studniówka klas maturalnych
 • 07.02.2022r – Konferencja analityczna za I okres roku szkolnego 2021/2022 godzina 15:40 (poniedziałek)
 • 07.02.2022r - Złożenie ostatecznych deklaracji maturalnych
 • 31.03.2022r – Wystawienie propozycji ocen niedostatecznych i ocen nagannych w klasach III
 • 01.04.2022r - Poinformowanie rodziców uczniów klas III o propozycjach ocen niedostatecznych i nagannych (spotkanie z tymi rodzicami)
 • 14.04.2022r – Początek przerwy świątecznej
 • 19.04.2022r – Koniec przerwy świątecznej
 • 20.04.2022r – Wystawienie propozycji ocen w klasach III
 • 20.04.2022r - Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach w klasach III, przypomnienie procedur maturalnych
 • 26.04.2022r – Konferencja klasyfikacyjna klas III
 • 29.04.2022r – Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas III
 • 02.05.2022r – dzień dyrektorski (poniedziałek)
 • 03.05.2022r – Święto Konstytucji 3-go Maja (wtorek)
 • 04.05.2022r - Matura z j. polskiego , dzień wolny od zajęć dydaktycznych (środa)
 • 05.05.2022r - Matura z matematyki, dzień wolny od zajęć dydaktycznych (czwartek)
 • 06.05.2022r - Matura z języka angielskiego, dzień wolny od zajęć dydaktycznych (piątek)
 • 09.05.2022r - Dzień otwarty dla rodziców
 • 30.05.2022r -Wystawienie propozycji ocen niedostatecznych i nagannych w klasach I i II. Poinformowanie Rodziców
 • 09.06.2022r- Wystawienie propozycji ocen w klasach I i II. Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach
 • 16.06.2022r –Święto Bożego Ciała (czwartek)
 • 17.06.2022r – dzień dyrektorski (piątek)
 • 20.06.2022r – Konferencja klasyfikacyjna godz. 15:30
 • 24.06.2022r - Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 27.06.2022r -Konferencja analityczna za rok 2021/2022
 • 18.08.2022r – Konferencja Rady Pedagogicznej (arkusz organizacyjny)
 • 30.08.2022r - Konferencja inauguracyjna rok szkolny 2022/2023
Czytaj dalej...

O nas

II Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Olkuskiej w Olkuszu jest szkołą z ponad 25- letnią tradycją. Dla szkoły to niezbyt wiele, ale w tym czasie udało  się nam osiągnąć dużo. Możemy poszczycić się laureatami olimpiad przedmiotowych, zwycięzcami konkursów, licznymi sukcesami sportowymi i artystycznymi. Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych uczniów i absolwentów. Rozwijamy kontakty ze szkołami Unii Europejskiej, a nasi uczniowie zwiedzają Europę.
Nie jesteśmy szkołą molochem. Każdy z uczniów jest ważny. Od początku w „Dwójce” panuje przyjazna atmosfera sprzyjająca zdobywaniu wiedzy i szlifowaniu talentów. Szkoła zapewnia optymalne dla rozwoju i bezpieczne warunki, a nasi uczniowie wykorzystują szanse jakie im stwarzamy. Ale nie tylko nauką uczeń żyje. W naszej szkole odbywają się liczne wycieczki, zawody sportowe, konkursy, rajdy, akcje profilaktyczne, wyjazdy do teatru... Szkolną tradycją jest przyznawanie nauczycielom przez uczniów „Kafli” w różnych, nie zawsze bardzo poważnych, kategoriach.
Szkoła dysponuje bardzo dobrymi warunkami lokalowymi. Mamy świetnie wyposażone pracownie przedmiotowe z dostępem do Internetu, pracownię internetową, czytelnię multimedialną, salę gimnastyczną, siłownię, saunę, … . Realizujemy projekty unijne w zakresie nauki języków obcych. Lekcje rozpoczynamy o 8:15 kończymy o 14:30. Nasi uczniowie mogą korzystać ze stołówki serwującej niedrogie i smaczne obiady.
Celem i ambicją dyrekcji szkoły i grona pedagogicznego jest prowadzenie wzorowego liceum ogólnokształcącego, które spełnia oczekiwania uczniów i ich rodziców i sprosta wyzwaniom współczesnego świata. Dlatego oferta edukacyjna naszej Szkoły jest zgodna z wymaganiami uczelni wyższych. Dlatego też wprowadziliśmy dziennik internetowy, dlatego realizujemy projekty unijne w zakresie uczenia języków obcych, dlatego… Od ponad 25 lat pełni zapału i optymizmu pracujemy wytrwale by przyszłość naszych absolwentów była szczęśliwa i satysfakcjonująca.

Czytaj dalej...

Dzwonki

Dzwonki w II LO w Olkuszu

 1. 8:15-9:00
 2. 9:05-9:50
 3. 10:00-10:45
 4. 10:55-11:40
 5. 11:50-12:35
 6. 12:55-13:40
 7. 13:45-14:30
 8. 14:35-15:20
Czytaj dalej...

Zastępstwa.

Zastępstwa na 13. 09. 2017

K. Tumiłowicz
Lekcja Klasa/grupa Nauczyciel nieobecny/Przedmiot Nauczyciel zastępujący/Przedmiot Uwagi
1

-

- - -
2 2a K. Tumiłowicz - j. polski A. Curyło - matematyka -
3 2a K. Tumiłowicz - j. polski U. Skałbania - biologia -
4 - -

-

-
5 - - - -
6 - - - -
7 - -

-

-
8 - - -  
A. Grzebinoga
Lekcja Klasa/grupa Nauczyciel nieobecny/Przedmiot Nauczyciel zastępujący/Przedmiot Uwagi
1 - - - -
2 - - - -
3 - -

-

-
4 3b2 A. Grzebinoga - j. polski

A. Wandzel-Kluczewska - j. polski

-
5 - - - -
6 - - - -
7 - -

-

-
8 - - - -
A. Skibińska
Lekcja Klasa/grupa Nauczyciel nieobecny/Przedmiot Nauczyciel zastępujący/Przedmiot Uwagi
1 - - - -
2 - -

-

-
3 - - - -
4 - - - -
5  - - -
6 - - - -
7 - - - -
8 3a A. Skibińska - wdż Klasa kończy zajęcia po 7 godz. lekcyjnej -
-
Lekcja Klasa/grupa Nauczyciel nieobecny/Przedmiot Nauczyciel zastępujący/Przedmiot Uwagi
1 - - - -
2 - -

-

-
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -
6 - - - -
7 - - - -
8 - - - -
-
Lekcja Klasa/grupa Nauczyciel nieobecny/Przedmiot Nauczyciel zastępujący/Przedmiot Uwagi
1 - - - -
2 - - - -
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -
6 - - - -
7 - - - -
8 - - - -
-
Lekcja Klasa/grupa Nauczyciel nieobecny/Przedmiot Nauczyciel zastępujący/Przedmiot Uwagi
1 - - - -
2 - - - -
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -
6 - -

-

-
7 - -
-
-
8 -
-
- -
-
Lekcja Klasa/grupa Nauczyciel nieobecny/Przedmiot Nauczyciel zastępujący/Przedmiot Uwagi
1 - - - -
2 - - - -
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -
6 - - - -
7 - - - -
8 - - - -
-
Lekcja Klasa/grupa Nauczyciel nieobecny/Przedmiot Nauczyciel zastępujący/Przedmiot Uwagi
1 - - - -
2 - - - -
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -
6 - - - -
7 - - - -
8 - - - -
Czytaj dalej...

Rada Rodziców

Czyżykowska - Liber Ramona

Czyżykowska - Liber Ramona

Przewodniczący
Leśniak Grzegorz

Leśniak Grzegorz

Zastępca Przewodniczącego
Szymańska Teresa

Szymańska Teresa

Sekretarz
Żelichowska Joanna

Żelichowska Joanna

Skarbnik

Czytaj dalej...

Samorząd szkolny

Działalność samorządu uczniowskiego w naszej szkole to praca zespołowa wielu nauczycieli i dużej części społeczności uczniowskiej. Praca w samorządzie kształtuje i utrwala odpowiedzialność za otoczenie, rozwija świadomy udział w życiu społeczności lokalnej. Taka współpraca przynosi widoczne efekty.
Samorząd w naszej szkole inicjuje i organizuje wiele akcji, imprez szkolnych i lokalnych.

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2018/2019

 1. Współpraca z Gronem Pedagogicznym i Dyrektorem Szkoły:
  • Przeprowadzenie wyborów składu Samorządu Uczniowskiego (luty/marzec 2019r.).
  • Zaangażowanie w promowanie najlepszej frekwencji w szkole (klasy, uczniów) poprzez wywieszanie na tablicy comiesięcznej informacji na ten temat (na bieżąco).
  • Zaangażowanie uczniów w czynne życie szkoły poprzez zorganizowanie konkursu na "Super Ucznia"
  • Inne – w trakcie roku szkolnego, według potrzeb.
 2. Udział w organizacji imprez szkolnych i okolicznościowych, zgodnie z harmonogramem organizacji roku szkolnego:
  • Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego (wrzesień 2018r.)
  • Uroczystość zakończenia roku szkolnego klas trzecich (kwiecień 2019r.)
  • Uroczystość zakończenia roku szkolnego (czerwiec 2018r.)
  • Dzień Chłopaka (wrzesień 2018r.)
  • Dzień Edukacji Narodowej (październik 2018r.)
  • Złożenie zniczy na grobach (listopad 2018r.)
  • Uroczystość Odzyskania Niepodległości (listopad 2018r.)
  • Dzień Edukacji Narodowej (październik 2018r.)
  • Mikołajki (grudzień 2018r.)
  • Szkolne Jasełka (grudzień 2018r.))
  • Dzień Kobiet (marzec 2019r.)
  • Dzień Dziecka (czerwiec 2019r.)
  • Organizacja dni tematycznych, poruszające problemy uzależnień i chorób umysłowych- przygotowanie prezentacji w różnych formach.
  • Organizacja dni temtycznych, rozwijających zainteresowania uczniów.
 3. Organizowanie Dyskotek Szkolnych i Eventów:
  • Event 250 marzeń do nieba (wrzesień 2018r.)
  • Dyskoteka Andrzejkowa (listopad 2018r.)
  • Dyskoteka karnawałowa
  • Dyskoteka na zakończenie klas trzecich (kwiecień 2019r.)
  • Eksplozja Kolorów (czerwiec 2019r.)
  • Inne, według potrzeb.
 4. Współpraca ze Szkolnym Kołem Wolontariackim:
  • Udział w akcjach charytatywnych (według potrzeb).
  • Udział w zbiórkach charytatywnych (według potrzeb).
  • Promowanie akcji oddawania krwi poprzez zorganizowanie comiesięcznych wyjść do punktu krwiodawstwa w Starostwie Powiatowym w Olkuszu
 5. Reprezentowanie Szkoły na zewnątrz – według potrzeb.

Alicja Mosur

Alicja Mosur

Przewodniczący szkoły
Maciej Świerczek

Maciej Świerczek

Zastępca przewodniczącego
Szymon Sioła

Szymon Sioła

Sekretarz
Aleksandra Goncerz

Aleksandra Goncerz

Sekcja artystyczna
Piotr Sapun

Piotr Sapun

Radiowęzeł

Czytaj dalej...

Pedagog, Rzecznik Praw Ucznia

Pedagog szkolny (mgr Agata Skibińska)
Poniedziałek  9:30-13:00
Wtorek 11:00-14:30
Środa 11:00-14:30
Czwartek 9:00-11:00

Rzecznik Praw Ucznia (mgr Marcin Stawinoga)
W godzinach pracy nauczyciela i wedle potrzeb.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS