Podsumowanie realizacji projektu ESA dla OSE 1200 czujników smogu.

Jesienią ubiegłego roku nasza szkoła dołączyła do grona szkół Edukacyjnej Sieci Antysmogowej, czego efektem było zamontowanie na budynku szkoły miernika pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 wraz z wyświetlaczem wyników pomiarów.

Dane rejestrowane przez czujnik były analizowane przez uczniów podczas zajęć informacyjno-edukacyjnych, mających na celu podniesienie świadomości na temat smogu oraz zwiększenie poziomu wiedzy w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza. Podczas zajęć uczniowie zastanawiali się nad tym: skąd bierze się smog, jakie skutki może wywierać na organizm człowieka oraz w jaki sposób jednostkowo możemy zadbać o dobrą jakość powietrza. Dzięki interaktywnym zajęciom i e-lekcjom na platformie e-learningowej eduESA uczniowie poszerzali wiedzę o przyczynach, skutkach i sposobach przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza. Stale aktualizowane wyniki pomiarów dostępne są na stronie esa.nask.pl.

Skip to content