Szkoła bliżej ucznia

O nas

Edukacja to coś, co pozostaje, gdy zapomina się rzeczy wyuczonych.

Od początku istnienia Szkoły najważniejszy dla na był i jest uczeń…
U nas NIKT nie pozostanie anonimowy. Jesteś KIMŚ, a nie tylko numerem w dzienniku. To z NAMI rozwiniesz swe zainteresowania
i poznasz przyjazny świat.
Uczymy a pasją i tworzymy niepowtarzalny klimat, w którym jest miejsce dla WSZYSTKICH, także tych zagubionych, outsiderów
i uczniów z trudnościami. Nasze wsparcie to droga do Waszego sukcesu.
Misją naszej Szkoły jest kształcenie uczniów na spełnionych, świadomych swoich możliwości, szczęśliwych ludzi, którzy pewni siebie wkraczają w dorosłe życie…

Informator szkolny

Harmonogram roku szkolnego 2023/2024 – I okres

 • 04.09.2023r.–Powiatowe rozpoczęcie roku szkolnego g.11.00
 • 07.09.2023r.– Rajd integracyjny klas I 
 • 13.09.2023r – Zebranie Rady Pedagogicznej godzina 15:00
 • 18.09.2023r –Szkolna wystawa „Pamiętamy – Wrzesień 1939” 
 • 18.09.2023r – Zebrania z Rodzicami godzina 17:00 
 • 30.09.2023r – Złożenie wstępnych deklaracji maturalnych
 • 16.10.2023r.- Ślubowanie uczniów klas pierwszych, Dzień Nauczyciela
 • 18-20.10.2023r. – Wyjazd integracyjny klas I
 • 01.11.2022r – Święto Wszystkich Świętych  – dzień wolny od zajęć dydaktycznych (środa)
 • 2-3.11. 2023r. – Dni dyrektorskie (dni wolne od zajęć dydaktycznych)
 • 10.11.2023r – Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości 
 • 11.12.2022r – Dzień Otwarty dla rodziców 
 • 21-24.11.2023r. – Matury próbne z Operonem
 • 22.12.2022r – Szkolne Jasełka i klasowe spotkania wigilijne 
 • 23.12.2022r – Początek przerwy świąteczno-noworocznej 
 • 02.01.2023 – Koniec przerwy świąteczno-noworocznej
 • 02.01.2024r – Dzień dyrektorski (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
 • 12.01.2023r – Klasyfikacja śródroczna, Posiedzenie Rady Pedagogicznej
 • 15.01.2023r-  Zebrania z rodzicami, Początek II okresu roku szkolnego 2023/2024
 • 09.02.2024 – Studniówka klas maturalnych
 • 12.02.2024-23.02.2024- Ferie zimowe
 1. 8:15-9:00
 2. 9:05-9:50
 3. 10:00-10:45
 4. 10:55-11:40
 5. 11:50-12:35
 6. 12:55-13:40
 7. 13:45-14:30
 8. 14:35-15:20

Deklaracja dostępności II Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Olkuskiej w Olkuszu

II Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Olkuskiej w Olkuszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej II Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Olkuskiej w Olkuszu.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

 • Nie ma możliwości obsługi strony wyłącznie za pomocą klawiatury.
 • Multimedia oraz obrazy nie posiadają alternatywy tekstowej.
 • Strona nie posiada odpowiedniego kontrastu kolorystycznego.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Barczyk.
 • E-mail: dostepnosc@sp.olkusz.pl
 • Telefon: + 48 504 206 074

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu
 • Adres: ul. Żeromskiego 1, 32-305 Olkusz
 • E-mail: lo2.olkusz@gmail.com
 • Telefon: (32) 643 04 42

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek II Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Olkuskiej  w Olkuszu mieści się przy ul. Żeromskiego 1.

 • Budynek wielokondygnacyjny.
 • Do budynku prowadzą trzy wejścia. Wejście główne i wejście do szatni uczniowskich znajdują się od strony ul. Żeromskiego. Oba wejścia znajdują się po stronie południowej budynku. Do wejścia głównego prowadzą kilkunastostopniowe schody. Wejście przez szatnie uczniowskie znajduje się na poziomie chodnika, umożliwia dostęp do pomieszczeń szatni znajdujących w przyziemiu budynku. Osoby z niepełnosprawnością ruchową są obsługiwani na tym poziomie po zgłoszeniu takiej potrzeby telefonicznie w sekretariacie szkoły lub u szatniarki. W części wschodniej znajduje się dodatkowe wejście na poziomie chodnika z dwoma niewysokimi stopniami, prowadzące do przewiązki pomiędzy salami gimnastycznymi.
 • Budynek nie posiada podjazdów dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Korytarze i hole na poszczególnych poziomach rozdzielone są schodami uniemożliwiającymi komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest wyposażony w dźwig osobowy umożliwiający dostęp do pomieszczeń od przyziemia do drugiego piętra budynku.
 • Budynek nie posiada toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Szkoła nie posiada własnego parkingu.
 • Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • W budynku zastosowano oznaczenia szkoły i pomieszczeń w alfabecie Braille’a
 • Istnieje możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej.

Pielęgniarka szkolna: Aleksandra Bartek

Wtorek 8:15-13:30
czwartek 8:15-13:30

Numer konta Rady Rodziców
Bank PKO.S.A oddział w Olkuszu ul. K.K.Wielkiego 49
Rachunek
96 1240 4940 1111 0010 7726 4397

Pedagog
mgr Karolina Gęgotek

 • Poniedziałek 8.15 – 14.15
 • Wtorek 8.15 – 11.15
 • Środa 8.15 – 12.15
 • Czwartek 8.15 – 11.15
 • Piątek 8.15 – 14.15

Pedagog specjalny
mgr Dorota Kulanty

 • Wtorek 12.00 – 15.00
 • Środa 12.00 – 15.00
 • Czwartek 11.00 – 14.00

mgr Klaudia Czerwińska-Warias

 • Poniedziałek 8.00 – 13.40
 • Czwartek 8.00 – 13.40

Twoja edukacja, Twoje życia, nasza szkoła

W sercu Ziemi Olkuskiej

Skip to content