Sprintem po stypendium

Stowarzyszenie Dobroczynne ,,Res Sacra Miser’’ po raz kolejny Zaprasza ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości (do 20 tys. mieszkańców) Powiatu Olkuskiego, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne do ubiegania się o stypendium.

Stypendia skierowane są do tegorocznych absolwentów, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego i zostali przyjęci na I rok studiów dziennych oraz ukończyli jedną ze szkół ponadgimnazjalnych w powiecie olkuskim.

Stowarzyszenie przyjmuje wnioski wszystkich chętnych kandydatów, dokonuje komisyjnej oceny i rekomenduje 3 osoby do stypendiów przyznawanych przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości.
W roku akademickim 2023/2024 czekają na maturzystów stypendia na I rok studiów w wysokości 700 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej stowarzyszenia (link poniżej), na której widnieją dokumenty, które są potrzebne, aby ubiegać się o stypendium.

Skip to content