Powiatowy konkurs „Zapisani na skrzydłach historii”

II Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Olkuskiej w Olkuszu zaprasza wszystkie szkoły powiatu olkuskiego do udziału w konkursie „Zapisani na skrzydłach historii”. Głównym celem konkursu jest przybliżenie Wam działalności naukowej Antoniego Kocjana i podróżniczki, etnolożki Michaliny Issakowej. Postacie te były związane z naszym regionem oraz powiatem olkuskim. Uczestnik Konkursu ma za zadanie wykonać 1 pracę plastyczną w dowolnej technice na papierze o formacie A-3 lub A-4.Tematyka prac powinna być zgodna z tematem konkursu.

Prace mogą być tradycyjne lub odważne, nowoczesne. Konstrukcja i jej elementy muszą być trwałe, nie mogą ulec uszkodzeniu w trakcie transportu, a prace zabezpieczone przed ich ewentualnym zniszczeniem. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie. Pracę plastyczną należy dostarczyć do dnia 6 listopada 2023 r. do godz. 14.00
Wręczenie atrakcyjnych nagród nastąpi 17 listopada 2023 r. o godz. 11.00 w siedzibie II Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Olkuskiej w Olkuszu.

Do pobrania:

Regulamin konkursu

Plakat konkursowy

Plakat Skrzydła Historii Konkurs
Skip to content