„SzkołaPamięta”

Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny to czas pamięci o tych, których nie ma już wśród nas. Uczniowie “Dwójki” dołączyli do ogólnopolskiej akcji „Szkoła pamięta”, której celem jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

Nasi przedstawiciele z klas pierwszych i drugich, udali się na olkuski cmentarz komunalny, aby uporządkować zapomniane groby bohaterów ziemi olkuskiej. Między innymi można znaleźć cmentarz wojenny – gdzie znajdują się mogiły żołnierzy poległych podczas I wojny św. Uczniowie zapalili znicze na mogiłach żołnierskich z okresu września 1939. Na cmentarzu znajduje się współczesny pomnik przedstawiający orła dłuta Wiesława Nadymusa postawiony na przedwojennym cokole, który góruje nad miejscami pochówku. Również uczniowie zapalili światełko pamięci niezapomnianym pedagogom naszego liceum. Spacer alejkami cmentarza niewątpliwie był bardzo ważną lekcją naszej świadomości obywatelskiej i patriotycznej.

Szkoła pamięta
Skip to content