Nowości

Rajd Integracyjny klas pierwszych - 8 września 2021

Zgodnie z tradycją naszej szkoły klasy pierwsze uczestniczyły w Rajdzie Integracyjnym. W tym roku szkolnym pierwszoklasiści integrowali się na Zamku w Rabsztynie. Pogoda dopisała nam w pełni. Zabawy integracyjne oraz sporządzanie, wspólnie z wychowawcami, klasowych Kontraktów odbywało się pod gołym niebem w rytmie natury. Później był czas na pyszną kawę ,a także krótkie poznanie historii zamku. Wspólne śpiewanie w drodze powrotnej świadczą , że cel został osiągnięty - integracja w pełni.
Czytaj dalej...

Ogólnopolski sukces uczennic naszego liceum – I miejsce w projekcie edukacyjnym „Tradycyjny sad”

W styczniu bieżącego roku rozpoczęła się IV edycja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Tradycyjny sad” organizowanego przez Fundację Bank Ochrony Środowiska, pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministra Edukacji Narodowej. Celem projektu była edukacja na temat tradycyjnych odmian drzew owocowych, naturalnych metod pielęgnacji drzew, zwiększenie różnorodności biologicznej oraz propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych.
Czytaj dalej...

Wracamy do szkoły

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 01 września 2021r. według poniższego harmonogramu

Uczniowie klas pierwszych o godzinie 8:30 spotykają się z wychowawcami:

  • Klasa przyrodniczo–medyczna (1 A) - sala nr 42
  • Klasa psychologiczno–społeczna (1 B) - sala nr 30

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów wszystkich klas odbędzie się o godzinie 9:00.

Po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego wszystkich uczniów zapraszamy na spotkanie z wychowawcami.

  • Klasa 1 A – sala nr 42
  • Klasa 1 B – sala nr 30
  • Klasa 2 A – sala nr 41
  • Klasa 2 B – sala nr 20
  • Klasa 3 Asp – sala nr 22
  • Klasa 3 Bsp – sala nr 71
  • Klasa 3 Ag – sala nr 52
  • Klasa 3 Bg – sala nr 12

Przypominamy o głównych zasadach obowiązujących w szkole w związku z sytuacją epidemiologiczną.

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek skorzystania z płynu do dezynfekcji dłoni lub założyć rękawiczki ochronne, zakryć usta i nos maseczką w czasie przebywania w przestrzeniach wspólnych szkoły (np. korytarze, szatnie, toalety).
3. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Uczniowie powinni, o ile to możliwe, utrzymywać dystans między osobami ok. 1,5 m.
4. Uczniowie nie powinni gromadzić się na terenie szkoły za wyjątkiem własnego oddziału.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS