Warto się uczyć!

Warto się uczyć!

Pozostałe newsy, Projekty edukacyjne
14. listopada grupa uczniów naszej szkoły wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Wycieczka była nagrodą dla uczniów za wysoką frekwencję i osiągnięcia edukacyjne w ubiegłym roku szkolnym. Zachwycające ekspozycje w CEP UJ wprowadziły uczniów w zagadnienia związane z systematyką i różnorodnością organizmów żywych. W Muzeum Lotnictwa natomiast uczniowie podziwiać mogli prototypy samolotów, których twórcą był Antoni Kocjan, pochodzący z Olkusza, wybitny konstruktor szybowców.Wycieczka edukacyjna do Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Muzeum Lotnictwa w Krakowie zrealizowana została w ramach projektu „Z motylem na skrzydle”. Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Dzieci Kapitana Nemo” – edycja IV.
Read More
Program grantowy „Dzieci Kapitana Nemo”

Program grantowy „Dzieci Kapitana Nemo”

Projekty edukacyjne
Nasza szkoła w tym roku szkolnym weźmie udział w IV edycji programu „Dzieci Kapitana Nemo” projektu dofinansowanego przez Fundację Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Dzięki temu projektowi szkoła pozyskała grant w wysokości 20 000 zł na realizację własnego projektu pt. „Z motylem na skrzydle”. Projekt realizowany będzie od września do grudnia 2023 roku. (więcej…)
Read More