Nowości

Wyniki rekrutacji oraz potwierdzenie woli nauki

Poniżej zamieszczamy listy kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych: Warunkiem ostatecznego przyjęcia kandydata jest złożenie w szkole, do której został zakwalifikowany, w terminie do 30 lipca 2021 m.in. następujących dokumentów: oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o uzyskanych wynikach egzaminu ósmoklasisty, 2 zdjęć (do legitymacji)
Wszystkim przejętym gratulujemy. Do zobaczenia 1 września.
Czytaj dalej...

Udanych i bezpiecznych wakacji

Uczniowie II LO i innych placówek oświatowych zakończyli rok szkolny. Dobrych wyników gratulowała dyrektor szkoły Pani Iwona Sroka, która wręczyła świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe uczniom, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce.
Czytaj dalej...

„Tradycyjny sad” podsumowanie projektu

Uczniowie naszego liceum zajęli 9 miejsce w pierwszym etapie ogólnopolskiego konkursu „Tradycyjny sad”, tym samym klasyfikując się do drugiego etapu i uzyskując grant na założenie mini sadu tradycyjnych odmian czereśni. Zgodnie z planem nasadzeń pod koniec kwietnia obok budynku szkoły powstał nasz mini sad owocowy.
Czytaj dalej...

Święto Konstytucji 3 Maja

W tym roku mija już 230 lat od radosnego majowego poranka, kiedy wołano: „WIWAT KRÓL! WIWAT SEJM! WIWAT WSZYSTKIE STANY! 3 Maja – cóż to za data? Ten dzień jest wspaniałą okazją, by uzmysłowić nam rolę i znaczenie takich słów, jak: Ojczyzna, Patriotyzm.
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS